Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Գյուղական բնակավարյրերում չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, իսկ աշխատող ծնողները կստանան կրկնակի։

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Այսպիսով օրենքի ընդունմամբ՝ խնամքի նպաստի իրավունք կսահմանվի նաև գյուղական բնակավայրերում բնակվող ծնողի համար՝ մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը, անկախ ծնողի, որպես վարձու աշխատող խնամքի արձակուրդում գտնվելու հանգամանքից,վարձու աշխատող հանդիսանալու և միաժամանակ գյուղական բնակավայրում ապրելու դեպքում ծնողին կվճարվի 2

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

նպաստ՝ 53,000 դրամ: Համաձայն նախագծի՝ առաջարկվում է սահմանել, որ խնամքի նպաստի իրավունք ունի երեխայի՝ ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում երեխայի հետ գյուղական բնակավայրի հասցեով

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

հաշվառված և փաստացի բնակվող ծնողը, մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը, եթե երեխայի ծննդյան օրվա կամ խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվա դրությամբ առնվազն մեկ տարի անընդմեջ հաշվառված է և փաստացի բնակվում է գյուղական բնակավայրի հասցեով:

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Unemployed parents will be able to receive child care benefits, working parents will receive double that

Unemployed parents in rural areas will be able to receive child care benefits, while working parents will receive double.

Շատ լավ լուր, եթե ունեք տանը երեխա տեղեկացեք…Չաշխատող ծնողները կկարողանան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալ, աշխատող ծնողները կստանան դրա կրկնակին

Thus, according to the law, the right to care allowance will be established for a parent living in rural areas until the child reaches 2 years of age, regardless of whether the parent is a hired care worker or a hired worker, while living in a rural area, the parent will be paid 2 benefits – 53,000 AMD. According to the draft, it is proposed to establish that a child who is actually a resident of a rural area

registered with a child in the RA State Population Register until the child reaches the age of two, if at least one year in a row on the day of the child’s birth or care benefit. is registered և actually lives at the address of a rural settlement.

Leave a Reply