Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

Նորածին, երեխան՝ ծնվելու պահից մինչև կյանքի առաջին ամսվա վերջը (նորածնային շրջան)։ Նորածնին բնորոշ է օրգանիզմի հարմարվելը արտաքին նոր միջավայրին, ծնվելու պահից կարգավորվում է

թոքային շնչառությունը, արտարգանդային արյան շրջանառությունը, սկսում են գործել մարսողական օրգանները, առաջանում է ջերմականոնավորում, փոխվում են արյան մորֆոլոգիական և ֆիզիկա-քիմիական առանձնահատկությունները։

Նորածնի զարգացումն այդ շրջանում պայմանավորված է հասունության հիմնական ցուցանիշներով (մարմնի զանգվածը, հասակը, գլխի, կրծքավանդակի շրջագիծը)։ Կյանքի առաջին (մինչև 4-5-րդ) օրերին տեղի է ունենում

մարմնի զանգվածի ֆիզիոլոգիական անկում (5-8%), իսկ 7-10-րդ օրերից այն սկսում է վերականգնվել։ Առաջին ամսվա ընթացքում քաշն ավելանում է 600-700 գրամով։ Հասուն նորածնի ճիչը բարձր է, ծծելու ռեֆլեքսը՝ ակտիվ,

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

ֆիզիոլոգիական ռեֆլեքսները լավ արտահայտված են։ Մաշկը նուրբ է, հարթ, դյուրավնասելի, եղջերաշերտերը, մկանները՝ թույլ զարգացած։ Պաշտպանական հատկությունները թույլ են արտահայտված։ Ենթամաշկային ճարպաշերտը ձևավորվում է

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

ներարգանդային կյանքի վերջին երկու ամիսների ընթացքում, կազմելով նորածնի մարմնի զանգվածի 15-18 %-ը։ Բնորոշ է ծալիչ մկանների գերլարվածությունը, որը պայմանավորված է նյարդային հյուսվածքի թերզարգացմամբ։

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

Ողնաշարը չունի ֆիզիոլոգիական ծռումներ, կրծքավանդակը տակառաձև է։ Նորածնի նյութափոխանակության փոփոխություններն ընթանում են հոմեոստազի շեղումներով, կյանքի առաջին ժամերին բնորոշ է ֆիզիոլոգիական ացիդոզը։

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

Newborn, baby, from birth until the end of the first month of life (newborn). The newborn is characterized by the adaptation of the organism to a new external environment, pulmonary respiration is regulated from birth, extracellular blood circulation,

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

digestive organs begin to function, thermal regulation occurs, morphological and physicochemical properties of the blood change. The development of the baby in that period is conditioned by the basic maturity indicators (body mass,

height, head circumference, chest circumference). During the first (up to 4-5 days) of life there is a physiological decline in body mass (5-8%), and from 7-10 days it begins to recover. During the first month the weight increases by 600-700 grams.

Նյարդերից թույլ մարդիկ չդիտեն. Տարօրինակ դեպք. ծնվել է երկվորյակներով հղի երեխա.Տեսանյութ, որ իրար խառնեց բոլորին

Leave a Reply