Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

Գնչուներ (ինքնանվանումը՝ ռոմ, լոմ— մարդ), ժողովուրդ, ծագումով կապվում են հյուսիսարևմտյան Հնդկաստանում ապրող վաչկատուն ժողովուրդների հետ։ Տարբեր երկրներում գնչուներին տարբեր կերպ են անվանում․ Հնդկաստանում՝ լոխարներ, նատեր, Միջին Ասիայում՝ լյուլիներ, մազանգներ, ջուղիներ, Իրանում՝ ղարաչիներ, Թուրքիայում՝ չինգենեներ, մյութրուբներ,

Ռուսաստանում և առհասարակ Եվրոպայում՝ ցիգաններ և այլն։ Հայերը գնչուներ են անվանում նաև հայախոս քրիստոնյա բոշաներին։ Աշխարհում ապրող գնչուների քանակի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները հակասական են (2 միլիոնից 12 մլն), ԽՍՀՄ-ում ապրում էին շուրջ 175 հզ․ (1970) գնչուներ։ Պատմական որոշակի պայմաններում, մոտավորապես V— X դարերում, գնչուները զանգվածաբար լքել են Հնդկաստանը, սփռվել Առաջավոր Ասիայի, ապա (XV դար) Եվրոպայի երկրներում։

Գնչուական լեզուն դասվում է նոր հնդկական լեզվախմբում։ Պահպանելով ծագումնաբանական, լեզվական, կենցաղավարման ն հավատալիքների զգալի ընդհանրություններ՝ գնչուները առավել կամ պակաս չափով ընդօրինակել են մշակութային շատ տարբեր (նաև՝ գերիշխող կրոնը) այն ժողովուրդներից, որոնց շրջապատում ապրել են։ Համարյա բոլոր երկրներում նրանց տարբեր հատվածները վարում են թափառաշրջիկ,

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

կիսանստակյաց կամ նստակյաց կյանք, հասարակական փոխհարաբերություններում և ընտանեկան կենցաղում դեռնս պահպանվում են նախնադարյան-համայնական կարգերի վերապրուկներ։ Գնչուների տարբեր խմբերում, հատկապես անցյալում, գերիշխում էին տնայնագործական բնույթի տարբեր արհեստներ՝ փայտամշակություն, կլայեկագործություն, մաղագործություն, զամբյուղագործություն և այլն։

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

Նրանք հայտնի էին նաև որպես հմուտ ձիաբույծներ, ձիավաճառներ, ձեռնածուներ և, առավելապես, նվագածուներ։ Կանայք, բացի ընտանեկան գործերից, զբաղվում էին նաև ապրանքափոխանակությամբ, փերեզակությամբ, գուշակությամբ և մուրացկանությամբ։

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

Ժողովրդի որոշ ներկայացուցիչներ խտրական են համարում «գնչու» բառը՝ հորդորելով անվանել իրենց «ռոմա»[16]։ 1935-1945 թթ․ իրենց էթնիկ պատկանելության պատճառով նացիստների կողմից կազմակերպված ցեղասպանության զոհ է դարձել ռոմա ժողովրդի 200000-500000 ներկայացուցիչ։ 1982 թվականին Արևմտյան Գերմանիան պաշտոնապես ընդունել է այդ փաստը[17]։ 2016 թվականին Հնդկաստանը ճանաչել է ռոմաներին, իբրև հնդկական սփյուռքի ներկայացուցիչների[18]։

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

Gypsies (nicknamed “rum, lom-man”), a people, are of ancestral origin in the northwestern India. Gypsies in different countries are called differently; In India: lichens, butterflies, mulberries, bushes, oils in Central Asia, karachis in Iran, turkeys in chingenes, myrrhs, gypsies in Russia and in Europe in general. Armenians also call Gypsies Christian-speaking Boshas. Statistics on the number of Roma living in the world are contradictory (from 2 million to 12 million), with 175,000 living in the USSR. (1970) Gypsies. Under certain historical conditions, in about the V-X centuries, the Gypsies left India indefinitely, spread to the countries of Central Asia and then (XV century) Europe.

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

The Hindi language belongs to the new Indian language group. In keeping with the considerable commonalities of their genealogical, linguistic, and religious beliefs, the Gypsies imitated to a greater or lesser extent the very different cultures (also the dominant religion) of the peoples in which they lived. In almost every country, their various sections lead a stroller, semi-sedentary, or sedentary life, with prehistoric-community relics still

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

preserved in public relations and family life. In the different groups of knights, especially in the past, various household trades were dominant: woodworking, tile making, carpentry, basket making, and so on. They were also known as skilled horsemen, horsemen, gloves, and, most of all, musicians. In addition to household chores, women were also involved in commodity swapping, fornication, divination, and begging.

Կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչպես է անցնում գնչուական հարսանիքն ու առաջին ամուսնական գիշերը. նյարդերից թույլ մարդկանց մուտքն արգելվում է…

[16] Some people in the community regard the word “Roma” as discriminatory, urging it to be called “Roma.” 1935-1945 200,000-500,000 Roma people became victims of the genocide organized by the Nazis because of their ethnicity. In 1982, West Germany officially acknowledged this fact. In 2016, India recognized the Romanes as representatives of the Indian Diaspora.

Leave a Reply