Թուրքերի հերը անիծվեց Շեյխերի կատաղած հարձակումը. Ցունամի ողջ աշխարհով մեկ

Թուրքերի հերը անիծվեց Շեյխերի կատաղած հարձակումը. Ցունամի ողջ աշխարհով մեկ

Թուրքեր, ազգ, որի մայրենի լեզուն համարվում է թուրքերենը, որը պատկանում է ալթայական լեզվաընտանիքին։

ՄԱԿ-ի անդամ թուրքալեզու պետություններն են՝ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ղազախստան,

Թուրքմենստան, Ուզբեկստան և Ղրղզստան։ Թուրքալեզու է նաև Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, որը ճանաչված է, ՄԱԿ-ի անդամ

Թուրքերի հերը անիծվեց Շեյխերի կատաղած հարձակումը. Ցունամի ողջ աշխարհով մեկ

պետություններից, միայն Թուրքիայի կողմից։ Թուրքերի թիվը աշխարհում կազմում է մոտ 80 մլն. մարդ։

Turks, a nation whose mother tongue is Turkish, which belongs to the Altaic language family.

Թուրքերի հերը անիծվեց Շեյխերի կատաղած հարձակումը. Ցունամի ողջ աշխարհով մեկ

The Turkish-speaking UN member states are Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. The Turkish Republic of Northern Cyprus, which is recognized

Leave a Reply