Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող ուսանողն օրենքով իրավունք ունի հանրակացարանում բնակվելու համար տեղ ստանալ: Բայց դա, այսպես ասած, անհաստատ իրավունք է: Իսկ ուսանողական հանրակացարանների խնդիրը՝ լուրջ:

«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» դեռեւս գործող օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն՝ բուհում սովորողն իրավունք ունի «հանրակացարանի առկայության եւ բնակելի տարածքի կարիք ունենալու դեպքերում բարձրագույն ուսումնական հաստատության սահմանած կարգով ստանալու հանրակացարանում համապատասխան տեղ»:

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

«Բարձրագույն կրթության մասին» նոր օրենքի նախագծում եւս այդ հնարավորությունն ամրագրվում է, բայց դարձյալ ոչ որպես բուհի պարտավորություն: 27-րդ հոդվածում նշվում է մոտավորապես նույնը.

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

(Ուսանողն իրավունք ունի-խմբ.) «հանրակացարանի առկայության եւ բնակելի տարածքի կարիք ունենալու դեպքերում բուհի սահմանած կարգով ստանալու հանրակացարանում համապատասխան տեղ՝ ուսումնառության համար նախատեսված ժամկետով»:

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

A student studying at a higher education institution is entitled by law to receive a place to live in a hostel. But that is, so to speak, an unstable right. And the problem of student hostels is serious.

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

Pursuant to Article 17 of the still existing Law on Higher and Postgraduate Professional Education, the student has the right “to receive an appropriate

Անչափահասների մուտքը խստիվ արգելվում է. Ինչ է տեղի ունենում աղջիկների հանրակացարանների պատերի ներսում. լուսանկարներ մեծահասակների համար

Leave a Reply