Այսքան լռությունից հետո, բացառիկ և շոկային մանրամասներ. ողջ ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս եկել, ահա թե ինչու Արթուր Աբրահամը երեխային…

Այսքան լռությունից հետո, բացառիկ և շոկային մանրամասներ. ողջ ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս եկել, ահա թե ինչու Արթուր Աբրահամը երեխային…

Դիտեք նաև

Armday.am-ը ներկայացնում է դատական վճռի մանրամասները:
Գործի դատավարական նախապատմությունը. Մերի Տիգրանի Աբրահամյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Ավետիք Գրիգորի Աբրահամյանի` ամուսնալուծության, 25.09.2016թ. ծնված Գրիգոր Ավետիքի

Աբրահամյանի բնակության վայրը՝ համաձայն նոտարական կարգով 12.01.2018թ. վավերացված համաձայնության, մոր բնակության վայրը սահմանելու, 06.10.2017թ. նոտարական կարգով վավերացված երեխային պահելու համար ապրուստի միջոցները հոգալու կարգի և այդ միջոցների չափի մասին համաձայնությունը հաստատելու պահանջների մասին:

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 17.03.2018թ. որոշմամբ ամուսնալուծության պահանջի մասին հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել քննության: 29.06.2018թ. դատարան է մուտքագրվել հայցադիմումի լրացում՝ 25.09.2016թ. ծնված Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանի բնակության վայրը, համաձայն նոտարական կարգով 12.01.2018թ. վավերացված համաձայնության, մոր բնակության վայրը սահմանելու, 06.10.2017թ. նոտարական կարգով վավերացված երեխային պահելու համար ապրուստի միջոցները հոգալու կարգի և այդ միջոցների չափի մասին համաձայնությունը հաստատելու պահանջների մասին:

Դատարան է ներկայացվել Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից կազմված ակտ-եզրակացությունը: Դատական նիստի ընթացքում Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ներկայացուցիչը հայտարարել է համապատասխան հետազոտության ակտ և եզրակացություն տալու անհնարինության մասին: Գործի քննությունը հայտարարվել է ավարտված, և վճռի հրապարակման օր է նշանակվել 2018թ. դեկտեմբերի 19-ը:

Հայցվորի դիրքորոշումը. Հայցվորը և նրա ներկայացուցիչը ներկայացել են դատական նիստին: Վերջինս դատարանին հայտնեց, որ իր վստահորդի և պատասխանողի ամուսնությունն օրինական կարգով գրանցվել է 15.09.2015թ.-ին ՀՀ ԱՆ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն ՔԿԱԳ տարածքային բաժնում, ու նրանց տրվել է ԱԲ № 202338 ամուսնության վկայականը: Համատեղ կյանքի ընթացքում նրանք ունեցել են մեկ երեխա` 25.09.2016թ. ծնված Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանին: Ընտանեկան անախորժությունների պատճառով կողմերը դադարեցրել են ամուսնական հարաբերությունները և համատեղ տնտեսություն չեն վարում:

Հերթական վիճաբանությունից հետո իր վստահորդը երեխայի հետ հեռացել է պատասխանողից: Սկզբնապես երեխան բնակվել է իր վստահորդի հետ, իսկ պատասխանողը պարբերաբար տեսակցել է նրան: 13.02.2018թ. երեխայի հետ հերթական տեսակցությունից հետո պատասխանողը երեխային մորը չի վերադարձրել և առանց մոր համաձայնության երեխայի հետ մեկնել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն: Նշեց, որ, հաշվի առնելով երեխաների տարիքը, նրա ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները՝ երեխան պետք է բնակվի մոր հետ:

Ավելացրեց, որ 2017թ. ընթացքում իր վստահորդի և պատասխանող Ավետիք Գրիգորի Աբրահամյանի հետ նոտարական կարգով կնքվել են գրավոր համաձայնություններ, համաձայն որոնց Ավետիք Գրիգորի Աբրահամյանը համաձայնվել է, որ իրենց անչափահաս երեխան՝ Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանը, բնակվի Մերի Տիգրանի Աբրահամյանի հետ՝ վերջինիս բնակության վայրում, որ իրենց անչափահաս երեխան՝ Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանը, առանց Մերի Տիգրանի Աբրահամյանի գրավոր համաձայնության չի կարող հոր հետ մեկնել այլ երկիր, և որ Ավետիք Գրիգորի Աբրահամյանը պետք է իրենց անչափահաս երեխայի՝ Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանի, համար ալիմենտ վճարի:

Պատասխանողը պարտավորվել է համաձայնություններով նախատեսված պարտականությունները կատարել մինչև երեխայի չափահաս դառնալը: Վկայակոչելով ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 16, 17, 41, 53, 54, հոդվածները, և պատճառաբանելով, որ կողմերի ընտանիքը հնարավոր չէ վերականգնել, և որ երեխան առավելապես կապված է մոր հետ՝ դատարանին խնդրեց իր վստահորդի և Ավետիք Գրիգորի Աբրահամյանի ամուսնությունը լուծել, 25.09.2016թ. ծնված Գրիգոր Ավետիքի Աբրահամյանի բնակության վայրը սահմանել նրա մոր՝ Մերի Տիգրանի Աբրահամյանի, բնակության վայրը՝ համաձայն նոտարական կարգով 12.01.2018թ. վավերացված համաձայնության, ինչպես նաև հաստատել 06.10.2017թ. նոտարական կարգով վավերացված երեխային պահելու համար ապրուստի միջոցները հոգալու կարգի և այդ միջոցների չափի մասին համաձայնությունը:

Armday.am provides details of the court ruling.
Procedural background of the case: Mary Tigran Abrahamyan filed a lawsuit against Avetik Grigory Abrahamyan for divorce on September 25, 2016 The place of residence of Grigor Avetik Abrahamyan born in accordance with the notarial order 12.01.2018 ratified agreement, determining the place of residence of the mother, 06.10.2017 on the procedure for providing a means of subsistence for keeping a child notarized and for agreeing on the size of such means.

Court of General Jurisdiction of the City of Yerevan dated 17.03.2018 According to the decision, the lawsuit was filed and filed for examination. 29.06.2018 Complaint filed with court on 25.09.2016 The place of residence of Grigor Avetik Abrahamyan, born in accordance with the notarial order 12.01.2018 ratified agreement, determining the place of residence of the mother, 06.10.2017 on the procedure for providing a means of subsistence for keeping a child notarized and for agreeing on the size of such means.

The Court of First Instance of the Nor Nork Administrative District of Yerevan has submitted an act-conclusion to the court. During the court hearing, the representative of the Shengavit administrative board of trusteeship and trusteeship of Yerevan announced the inadmissibility of an appropriate investigation act and conclusion. The case has been announced closed and the date of the judgment is set for 2018. December 19.

Plaintiff’s position: The plaintiff and his representative appeared in court. The latter informed the court that the marriage of his client and respondent was legally registered on 15.09.2015 at the Kanaker-Zeytun CSO Territorial Division of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia and they were given the marriage certificate AB-202338. They have had one child in a joint life on 25.09.2016. born to Grigor Avetik Abrahamyan. Due to family problems, the parties have terminated the marriage and are not running a joint venture. After another row, his client left the respondent with the child. Initially, the child lived with his client, and the respondent regularly visited him.

13.02.2018 After the next meeting with the child the respondent did not return the child to the mother and left for Germany with the consent of the mother. He noted that, given the age of the child, the peculiarities of his physical and mental development, the child should reside with his mother. He added that in 2017 a written notary was signed with his client and

respondent Avetik Grigory Abraham, according to which Avetik Grigoryan had agreed that their minor child, Grigor Avetik Abrahamyan, should reside with Mary Tigran Abrahamyan, the latter’s resident Avik Abrahamyan cannot travel to another country without Mary Tigran Abrahamyan’s written consent, and that Avetik Grigory Abraham must attend with his minor child, Grigor Avetik Abrahamyan. alimony payments.

The respondent undertook to fulfill the obligations set forth in the agreements until the child became an adult. Referring to Articles 16, 17, 41, 53, 54 of the Family Code of the Republic of Armenia, and arguing that the family of the parties could not be rehabilitated and that the child was mostly related to the mother, he asked the court to terminate the marriage of his client and Avetik Grigoryan, 25.09.2016. To determine the place of residence of Grigor Avetik Abrahamyan, born to his mother Mary Tigran Abrahamyan, Notarized ratified agreement, as well as confirmation of 06.10.2017 an agreement on how to provide a means of subsistence to keep a child notarized and the size of such means.

Դիտեք նաև

Leave a Reply